Na ruim 95 jaar houdt SCH op te bestaan

Aan: alle (oud-)leden, supporters en stakeholders van SCH als ook voetballend Nijmegen en omstreken

Via dit bericht bevestigt het bestuur van SCH dat de club ophoudt te bestaan. De afgelopen tien jaren kenden ups en downs. Zo speelden SCH 1 zondag en het ‘recent’ opgestarte SCH 1 zaterdag sportieve wedstrijden die heel vaak – met goed voetbal – winnend werden afgesloten. Met een aantal heel enthousiaste en capabele mensen aan boord leek de sportieve weg naar boven weer gevonden. Helaas werden de positieve geluiden toch ook nog te vaak ontsierd door wanordelijkheden en excessen waarbij (enkele) leden van SCH betrokken waren. Dit heeft geleid tot het tijdelijk staken van deelname van alle teams aan de competities van de KNVB. De club benadrukt graag dat het merendeel van de teams ten onrechte de gevolgen heeft ondervonden van een kleine groep mensen die zich niet wist te gedragen.

De KNVB heeft SCH een paar maanden de tijd gegeven om orde op zaken te stellen en onder andere een veilig sportklimaat rondom het voetbalveld te organiseren. Helaas moet – zoals te lezen was in de lokale media – geconstateerd worden dat het bestuur van SCH er niet in geslaagd is om het door de KNVB gevraagde plan van aanpak op te stellen. De plannen die werden opgetekend konden niet rekenen op de goedkeuring van het merendeel van de (meest betrokken) leden die van zich hebben laten horen. Omdat deze leden zelf niet met een alternatief plan van aanpak zijn gekomen is er een vacuüm ontstaan.

Het bestuur van SCH betreurt de gang van zaken. Zowel de betrokkenheid van de club bij de wanordelijkheden en excessen van de afgelopen jaren, alsmede de patstelling die enkele weken geleden ontstond aan welke de club niet meer heeft kunnen ontsnappen.

Het bestuur van SCH dankt de KNVB en de gemeente Nijmegen. Beiden hebben de club de afgelopen jaren veel vertrouwen (met name in de vorm van tijd en investeringen in het vrijwiligerskader en het sportpark) gegund op een goede toekomst. Ook wil het bestuur van SCH de FAN, ofwel alle amateurverenigingen in Nijmegen en omstreken, bedanken. In tegenstelling tot de meest gangbare gedachte bestond met hen – zeker op bestuurlijk vlak – vaak gewoon een goede relatie.

Het einde van SCH betekent niet het einde van alle bestaande ‘voetbalvriendschappen’ (ontstaan binnen de club, maar ook tussen (leden van) clubs. Voetbalspelend en voetbalminnend Nijmegen komt elkaar op en rondom andere velden natuurlijk gewoon weer tegen. Het bestuur van SCH spreekt dan ook zijn hoop uit dat deze ontmoetingen zullen plaatsvinden met wederzijds respect en bovenal plezier. Want we hebben allemaal gemeen dat we houden van het voetbalspel.

Tot besluit dan ook geen definitief afscheid in de vorm van ‘vaarwel’, maar een tijdelijk afscheid in de vorm van ‘dank en graag tot ziens’.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van SCH